Śladami ludzi morza
Jan Stankiewicz - kapitan żeglugi wielkiej
autor: Lidia Potykanowcz-Suda, Marcin Westphal
miejsce i rok wydania: Gdańsk 2008
ilość stron: 328
rodzaj oprawy: twarda
ISBN: 978-83-914612-6-6
wymiary: 195x255 mm


          „Na przestrzeni swego ponad stuletniego funkcjonowania Archiwum Państwowe w Gdańsku zgromadziło niezmiernie bogaty zasób archiwaliów będących cennym źródłem do badań nad historią Gdańska oraz całego Pomorza. Materiały, których liczba przekracza jeden milion jednostek archiwalnych, niejednokrotnie oprócz informacji źródłowych same w sobie posiadają wiele walorów estetycznych. Do takich materiałów archiwalnych w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku bez wątpienia zaliczyć należy dokumentację fotograficzną.
          W śród niej zaś na uwagę zasługują fotografie znajdujące się w spuściźnie Jana Stankiewicza - kapitana żeglugii wielkiej (1888-1949), którą nasze Archiwum nabyło w 1973 roku w drodze zakupu. Te unikalne wręcz zdjęcia obrazujące kolejne etapy życia Jana Stankiewicza, (...), stanowią niezwykle interesujący materiał źródłowy do badań nad historią floty bałtyckiej, a także skłaniają do zadumy nad losami naszych morskich bohaterów.”