DRUKARNIA FINNA
Zakup sprzętu finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013